Co se nás všech dotýká?

Chceme-li se bavit o oblasti IT Security, tak musíme začít jedním z nejdůležitějších právních předpisů Zákonem o Kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb. Tento zákon definuje základní požadavky na bezpečnost a některé definice přebírá ze zákona 240/2000 Sb. Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Drtivá většina komerčních společností postupuje dle mezinárodně uznávaného standardu ISO 27001. Obecně platí, že regulované společnosti (například banky nebo nemocnice) nebo státní společnosti spadající do kritické infrastruktury (například energetika) tento standard přímo vynucují.