Vybrané případové studie

SW společnost evosoft s.r.o.

Co o nás při rozhovoru řekli?

Pamatuji si, jak jsme s firmou CSAG začali spolupracovat v souvislosti s revizí a rozšířením uživatelské a technické dokumentace našeho hlavního softwarového produktů Galaxii, který se u našich klientů stará o regulatorní reporting do ČNB. Důležité bylo zvládnout popsat přechod na nový informační systém pro sběr dat SDAT. Přitom jsme začali společně ladit i naše interní firemní procesy, z čehož vznikla celá řada našich interních metodik, které se staly základním kamenem naší předpisové základny. Nejvíce nám pomohla revize a nastavení nových pracovních postupů při vyřizování interních i externích požadavků v rámci našeho Helpdesku. Aktuálně jsme tak schopni vyřizovat několikanásobně více ticketů pro naše stále se rozšiřující portfolio klientů. Nyní jsme již s firmou CSAG v dlouhodobé spolupráci a spoléháme se na ně ve všech ohledech oblasti IT Governance a my se tak můžeme plně soustředit na nový vývoj.“

Jaké bylo zadání?
 1. Revize a aktualizace dokumentace aplikace Galaxii v kontextu implementace a uvedení nového informačního systému ČNB pro sběr dat SDAT.

 2. Revize a aktualizace dokumentace aplikace CRM Flexii včetně přípravy specifického popisu prostředí pro jednotlivé klienty.

 3. Vytvoření nových vnitřních předpisů a zefektivnění procesu vyřizování interních a klientských požadavků. Zahrnuje i nové nastavení zavedeného sw pro Helpdesk.
Jak jsme postupovali?
 1. Stejně jako všude jsme se nejprve seznámili se samotným chodem celé společnosti.

 2. V první řadě bylo důležité důkladně nastudovat a pochopit fungování aplikací, u kterých mělo dojít k revizi a aktualizaci dokumentace.

 3. Ve spolupráci s vývojáři a odbornými pracovníky spravujícími jednotlivé aplikace jsme následně vytvořili podrobnou uživatelskou a administrátorskou dokumentaci.

 4. Během této fáze spolupráce jsme měli možnost monitorovat a mapovat vyřizování jednotlivých požadavků skrze helpdeskové řešení firmy. Zmapovali a popsali jsme tak celé workflow zpracování ticketů. Díky tomu jsme následně byli schopni navrhnout optimalizace a zefektivnit tak práci jednotlivých účastníků procesu.

 5. Došlo k vytvoření interního předpisu, který jasně definoval práva a povinnosti jednotlivých pracovníků ve firmě, přičemž vznikl prostor k vytvoření nové pracovní pozice.

 6. Nakonec proběhlo školení prezentující zaměstnancům provedené změny.

Čeho jsme docílili!
 • Nové dokumentace k aplikacím společnosti evosoft s.r.o. jsou nyní v souladu s aktuálními požadavky ČNB i jejich klientů. Byla nastavena pravidla pro jejich pravidelné revize.

 • Nové nastavení procesu zpracovávání interních i externích požadavků zrychlilo jejich vyřizování o více jak 30%. Nejenom díky tomu vznikl prostor pro nové klienty a došlo k vytvoření nových pracovních pozic.

 • Došlo k navázání dlouhodobé spolupráce při vyřizování záležitostí spojených se správou dokumentace a u firmy evosoft s.r.o. je prováděn pravidelný interní audit, díky čemuž je firma schopna udržovat vysoký standard poskytovaných služeb spojených s vývojem nových SW řešení.